Thẻ: thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT

Thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT?

thue-gtgt

Làm thế nào để hóa đơn, chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT là một công việc đòi hỏi kế toán thuế phải nắm chắc các quy định về luật thuế. Một trong những quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT mà các doanh nghiệp hay gặp phải là việc thanh …