Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu  • Version
  • 3 Tải về
  • 328.50 KB Kích thước
  • 1 Số File
  • 14/06/2018 Ngày đăng
  • 13/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu

Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu được ban hành vào ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính. Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu

Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định mới về thuế nhà thầu này quy định:

- Các đối tượng áp dụng thông tư 103/2014/TT-BTC

- Các đối tượng không áp dụng thông tư 103/2014/TT-BTC

- Quy định về người nộp thuế

- Các đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

- Thu nhập chịu thuế của nhà thầu nước ngoài

- Các đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ. Cách tính tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Các đối tượng và điều kiện áp dụng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp % trên doanh thu. Và cách tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hiệu lực thi hành thông tư


FileAction
thong-tu-so-103-2014-tt-btc-quy-dinh-moi-ve-thue-nha-thau.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939