Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn • Phiên bản
 • 1 Tải về
 • 431.15 KB File Size
 • 1 File Count
 • 14/06/2018 Ngày tạo
 • 13/06/2018 Ngày cập nhật
 • Tải về

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hiện nay

Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Được ban hành vào ngày 17/01/2014. Hướng dẫn chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, hình thức xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hoá đơn. có hiệu lực từ ngày 02/03/2014.

Thông tư quy định:

- Các đối tượng áp dụng thông tư

- Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

- Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng

- Thời hiệu xử phạt

- Các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức tiền phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả về hóa đơn:

 • Vi phạm quy định về tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử
 • Vi phạm quy định về đặt in hóa đơn
 • Vi phạm quy định về mua hóa đơn
 • Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn bán hàng
 • Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
 • Vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
 • Vi phạm về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế.

- Hiệu lực thi hành của thông tư

- Trách nhiệm thi hành thông tư


FileAction
Thong-tu-10-2014-TT-BTC-huong-dan-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don.pdfTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho