Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử  • Version
  • 1 Tải về
  • 0.00 KB Kích thước
  • 0 Số File
  • 11/06/2018 Ngày đăng
  • 11/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định:

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

- Đối tượng áp dụng thông tư

- Thế nào là hóa đơn điện tử

Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử

Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Nội dung của hoá đơn điện tử

Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử

- Lập hóa đơn điện tử

- Cách xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tửavatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lamketoan/domains/lamketoan.vn/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 2093