Thông tư 109/2013/NĐ-CP  • Phiên bản
  • 2 Tải về
  • 41.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 11/06/2018 Ngày tạo
  • 11/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Thông tư 109/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Thông tư 109/2013/NĐ-CP

Tại thông tư này bao gồm các nội dung như sau:

- Các đối tượng áp dụng

- Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng

- Thời điểm xử phạt

- Các hành vi vi phạm hành chính về bình ổn giá, chính sách trợ giá, trợ cước, hiệp thương giá....


FileAction
thong-tu-109-2013-nd-cp.docxTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho