Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 100.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 10/06/2018 Ngày tạo
  • 11/09/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2017 quy định chung về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

Luật thuế thu nhập cá nhân quy định các nội dung như sau:

- Các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

- Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

- Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

- Các trường hợp được giảm thuế

- Các xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân


FileAction
luat-thue-thu-nhap-ca-nhan.docTải về 

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho