Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Luật số: 14/2008/QH12  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 75.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 07/06/2018 Ngày tạo
  • 07/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Luật số: 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Luật số: 14/2008/QH12

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - Luật số: 14/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

Luật này quy định về:

- Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các loại thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

- Các căn cứ để tính thuế

- Phương pháp tính thuế

- Các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế


FileAction
luat-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-luat-so-14-2008-qh12.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho