Luật số: 13/2008/QH12 – Luật thuế gtgt  • Version
  • 4 Tải về
  • 107.00 KB Kích thước
  • 1 Số File
  • 07/06/2018 Ngày đăng
  • 07/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật số: 13/2008/QH12 - Luật thuế gtgt

Luật số: 13/2008/QH12 - Luật thuế gtgt

Luật số: 13/2008/QH12 - Luật thuế gtgt. Luật này quy định về thuế giá trị gia tăng. Bao gồm:

- Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

- Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

- Người nộp thuế giá trị gia tăng

- Căn cứ và phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

- Khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cập nhật các thông tư, nghị định khác tại: Thư viện tài liệu kế toán


FileAction
luat-so-13-2008-qh12-luat-thue-gtgt.DOCTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939