Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017  • Phiên bản
  • 2 Tải về
  • 202.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 04/06/2018 Ngày tạo
  • 04/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Từ ngày 01-01-2017, Luật kế toán số 88/2015/QH13 được ban hành ngày 20-11-2015 thay thế luật Kế toán số 03/2003/QH11 chính thức có hiệu lực. Luật kế toán mới sửa đổi một số điều với mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát chặt chẽ và liên hệ mật thiết từ người dân đến các doanh nghiệp và nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng kế toán dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch trong toàn xã hội.

Luật kế toán số 88/2015/QH13 gồm 6 chương với 74 điều. Bao gồm những điểm mới như sau:

1. Bổ sung nguyên tắc “Giá trị hợp lý”

2. Bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán

3. Đơn vị tiền tệ được rút gọn và làm tròn số khi lập hoặc công khái báo cáo tài chính

4. Quy định chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

5. Nghiêm cấm một số hành vi trong kế toán

6. Quy đinh về chứng từ điện tử

7. Báo cáo tài chính nhà nước

8. Quy định kiểm tra kế toán

9. Những người không được làm kế toán

10. Bổ sung trách nhiệm người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán và kế toán trưởn

11. Kinh doanh dịch vụ kế toán

12. Tổ chức nghề nghiệp kế toán

Xem thêm: Các văn bản liên quan


FileAction
luat-ke-toan-so-88-2015-qh13-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2017.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho