Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi các luật về thuế • Phiên bản
 • 2 Tải về
 • 93.00 KB File Size
 • 1 File Count
 • 04/06/2018 Ngày tạo
 • 04/06/2018 Ngày cập nhật
 • Tải về

Luật số 71/2014/QH13

Luật số 71/2014/QH13 được ban hành vào ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế bao gồm:

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi các luật về thuế

 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12. Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13
 • Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13
 • Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. Đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13
 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
 • Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13
 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11
 • Luật hải quan số 54/2013/QH13

Xem chi tiết tại: Chuyên mục kê khai thuế


FileAction
luat-so-71-2014-qh13-sua-doi-cac-luat-ve-thue.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho