Luật số 21/2012/QH13 v/v sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế  • Phiên bản
  • 2 Tải về
  • 143.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 01/06/2018 Ngày tạo
  • 04/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật số 21/2012/QH13 v/v sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Luật số 21/2012/QH13 được căn cứ theo hiến pháp của nước Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, theo nghị quyết số 51/2001/QH10. Theo luật sửa đổi, bổ sung này, đối với người nộp thuế là doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản quy định tại khoản 1 Điều 65, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 65, hộ gia đình quy định tại khoản 3 Điều 65 của Luật này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Luật số 21/2012/QH13 v/v sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13 quy đinh về:

- Thời hạn nộp thuế

- Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

- Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

- Thẩm quyền gia hạn nộp thuế

- Hồ sơ hoàn thuế

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế


FileAction
luat-so-21-2012-qh13-v-v-sua-doi-bo-sung-luat-quan-ly-thue.docTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho