Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 310.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 01/06/2018 Ngày tạo
  • 04/06/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

Quy định về:

- Đối tượng áp dụng

- Nội dung quản lý thuế

- Nguyên tắc quản lý thuế

- Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế

- Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

- Trách nhiệm của các cơ quan khác

Xem thêm: Các tài liệu liên quan


FileAction
luat-quan-ly-thue-so-78-2006-qh11-ngay-29-thang-11-nam-2006.DOCTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho