Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất  • Phiên bản
  • 39 Tải về
  • 34.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 06/04/2018 Ngày tạo
  • 06/04/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị  định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho