Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư 200/2014/TT-BTC  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 61.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2016


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho