Thông tư 79/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều thông tư 156/2013/TT-BTC về luật quản lý thuế  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 32.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi tiết B1 điểm B khoản 4 điều 48 thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 01/08/2017. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.


FileAction
Tải vềTải về 

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho