• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 2.55 MB File Size
  • 2 File Count
  • 13/02/2018 Ngày tạo
  • 10/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Những quy định tại Thông tư này được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định riêng của Bộ Tài chính. Thông tư 38/2015/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2015


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *