• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 1.37 MB File Size
  • 2 File Count
  • 14/02/2018 Ngày tạo
  • 10/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, Thông tư 155 hướng dẫn cụ thể trường hợp nào bị xem là vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *