Thông tư 155/2016/TT-BTC về xử phạt trong lĩnh vực hải quan.  • Phiên bản
  • 3 Tải về
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, Thông tư 155 hướng dẫn cụ thể trường hợp nào bị xem là vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan.


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.