Thông tư 60/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 33.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường số 60/2015/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành.Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường đã thông qua trước đó.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho