• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 147.23 KB File Size
  • 2 File Count
  • 13/02/2018 Ngày tạo
  • 10/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường số 60/2015/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành.Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường đã thông qua trước đó.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *