Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về quản lý hoàn thuế GTGT  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 36.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2017


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho