Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 249.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 84/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho