Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 249.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 84/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/06/2016 hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *