Thông tư 14/2018/TT-BTC quy đinh mức thu quản lý và sử dụng phí, lệ phí giống cây lâm nghiệp  • Phiên bản
  • 12 Tải về
  • 42.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Thông tư 14/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 07/02/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *