Thông tư 292/2016/TT-BTC về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên  • Phiên bản
  • 7 Tải về
  • 152.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định tại Luật Kế toán.


FileAction
Tải vềTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.