Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực  • Phiên bản
  • 5 Tải về
  • 45.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016,về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực. Thông tư . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho