• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 1.29 MB File Size
  • 2 File Count
  • 11/02/2018 Ngày tạo
  • 10/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành ngày 01/9/2016. Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *