Quyết định về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế số 749/QĐ-TCT  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Quyết định 749/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế của Tổng cục Thuế ban hành thay thế Quyết định số 1444/QĐ-TCT và công văn số 3368/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quy trình miễn giảm thuế.


FileAction
Tải vềTải về 

BÌNH LUẬN

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho