Quyết định về việc ban hành quy trình miễn thuế, giảm thuế số 749/QĐ-TCT  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 0.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 20/03/2018 Ngày tạo
  • 20/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Quyết định 749/QĐ-TCT năm 2015 về Quy trình miễn thuế, giảm thuế của Tổng cục Thuế ban hành thay thế Quyết định số 1444/QĐ-TCT và công văn số 3368/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quy trình miễn giảm thuế.


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho