• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 714.48 KB File Size
  • 2 File Count
  • 11/02/2018 Ngày tạo
  • 10/02/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện công nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, quy định về điều kiện kho bãi và địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Nghị định 68/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/7/2016.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *