• Phiên bản
  • 0 Tải về
  • 952.34 KB File Size
  • 2 File Count
  • 26/01/2018 Ngày tạo
  • 26/01/2018 Cập nhật gần đây
  • Tải về

Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội thông qua quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật; được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế.


FileAction
Tải về tốc độ CaoTải về 
Tải về tốc độ ChậmTải về 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *