Luật 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung Luật Thuế TNCN  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 37.50 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Luật 26/2012/QH13 của Quốc Hội khóa XIII ban hành ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12. Luật có hiệu lực 01/07/2013


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho