Luật Lao động số 10/2012/QH13  • Phiên bản
  • 4 Tải về
  • 382.00 KB File Size
  • 1 File Count
  • 19/03/2018 Ngày tạo
  • 19/03/2018 Ngày cập nhật
  • Tải về

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013


FileAction
Tải vềTải về 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho