DOWLOAD | Phần mềm kế toán Misa 2020 R2 ngày 7/1/2020

TẢI MISA 2020 R2 – MISA phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2020 phiên bản R2 ngày 7 tháng 1 năm 2020. Bổ sung thêm mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mã quy cách) chi tiết theo Số khung, Số máy để đáp ứng cho các đơn vị kinh doanh xe so ới phiên bản R1. Cùng đón xem bài viết ngay sau đây của Kế toán Việt Hưng tìm hiểu những tính năng nổi bật mới cập nhật trong cả 2 phiên bản R1 & R2 nhé.

tải misa 2020 r2
TẢI MISA 2020 R2 | Phần mềm kế toán Misa 2020 bản R2 ngày 7/1/2020

Cài đặt Misa 2020: TẢI VỀ

Hướng dẫn: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Điểm cộng hệ thống phần mềm Misa SME.NET 2020 

– Cập nhật tình hình tài chính ngay trên thết bị di động: giúp Kế toán trưởng, Giám đốc, Tổng giám đốc dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính, kế toán về doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tiền mặt, tiền gửi của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi ngay trên Mobile.

– Bổ sung thêm tính năng hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính: 

 • Tự động phát hiện các sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và hướng dẫn cách thức xử lý theo đúng quy định.
 • Tự động kiểm tra các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phát hiện kịp thời sai lệch
 • Gợi ý những sai sót thường gặp trên báo cáo tài chính để kế toán chủ động kiểm tra, khắc phục.
 • Cung cấp đầy đủ bộ báo cáo tài chính theo đúng quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo tài chính.

– Tự động nhận hóa đơn điện tử từ hệ thống Meinvoice.vn và hạch toán vào phần mềm kế toán

– Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn điện tử – sẵn sàng kết nối với hệ thống của cơ quan thuế để gửi dữ liệu hóa đơn điện tử và nhận hóa đơn đã được cấp mã theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

 • Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
 • Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra để nộp cùng tờ khai thuế GTGT
 • Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan thuế

– Giao dịch ngân hàng trực tuyến ngay trên phần mềm kế toán

⇒ Tất cả đều giúp kế toán rút ngắn thời gian xử lý công việc lên đến 80% so với thời gian trước kia (Tải Misa 2020 R2)

TÍNH NĂNG CHÍNH:

 • Phân tích tài chính: Doanh thu/Chi phí/Lợi nhuận/Tồn kho/Công nợ/Xem số dư cuối kỳ
 • Nghiệp vụ quỹ tiền mặt: Tự động đối chiếu với thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.
 • Nghiệp vụ thủ quỹ: Tự động đối soát giữa sổ quỹ của thủ quỹ với sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ
 • Nghiệp vụ ngân hàng: Tự động đối chiếu chứng từ thu, chi với sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai, tham chiếu đến các chứng từ mua hàng, bán hàng.
 • Nghiệp vụ mua hàng: Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn
 • Nghiệp vụ bán hàng: 

– Từ lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm, theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng…

– Quản lý tình hình sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn

 • Quản lý hóa đơn:  Tự in, đặt in và hóa đơn điện tử, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài chính
 • Nghiệp vụ kho: 

– Quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho

– Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính, nhiều đơn vị tính 

– Tự động đối soát với thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê

 • Nghiệp vụ thủ kho

–  Tiếp nhận đề nghị nhập, xuất kho trực tiếp từ bộ phận mua hàng, bán hàng hoặc kế toán kho lập để ghi vào sổ kho, thẻ kho mà không phải nhập lại nội dung chứng từ nhập

–  Tự động đối soát giữa sổ kho của thủ kho với sổ chi tiết vật tư hàng hóa của kế toán để phát hiện chênh lệch

 • Nghiệp vụ công cụ dụng cụ: cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành, lãi lỗ kinh doanh, cho phép lập biên bản kiểm kê và tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê.
 • Nghiệp vụ tài sản cố định: 

– Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đúng các quy định về quản lý và sử dụng tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

– Quản lý theo từng phòng ban, bộ phận, phân bổ chi phí khấu hao cho từng đối tượng sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm hoặc tính lãi lỗ theo bộ phận, phòng ban.

 • Nghiệp vụ hợp đồng: 

– Quản lý danh sách hợp đồng bán hàng phát sinh, cho phép quản lý theo từng dự án, từng thị trường, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán, các khoản dự kiến chi, lãi lỗ theo từng hợp đồng…

– Cung cấp nhiều báo cáo, giúp xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng

– Theo dõi tình trạng ghi nhận doanh số hợp đồng thực hiện được với bộ phận kinh doanh để chốt doanh số định kỳ hàng tháng

 • Nghiệp vụ lương: tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ
 • Nghiệp vụ thuế: Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả 2 trường hợp: Nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất báo cáo thuế sang định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế thông qua dịch vụ MTAX.VN
 • Nghiệp vụ giá thành

– Cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề

– Cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp/Chi phí vật liệu chính/Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương/Chi phí sản xuất định mức. 

 • Nghiệp vụ ngân sách: hỗ trợ lập dự toán chi ngân sách theo từng chi nhánh, phòng ban. Thống kê chi phí theo từng khoản mục chi phí. Phân tích hiệu quả quản lý chi phí của từng bộ phận, chi nhánh.
 • Nghiệp vụ tổng hợp

– Tổng hợp các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.

– Lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán… và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp

2. Tải Misa 2020 R2 – Cập nhật thêm nhiều tính năng nổi bật cải tiến từ Misa SME 2020 R1

Phần mềm kế toán MISA SME 2020 R1

Phần mềm kế toán MISA SME 2020 R1

 • Tự động hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử đầu vào của các nhà cung cấp như VNPT, Viettel, BKAV, Softdream, Thái Sơn…
 • Kết nối Ngân hàng điện tử với nhiều ngân hàng hàng đầu như VietcomBank, ACB, MBBANK…
 • Tích hợp chữ ký số eSign giúp chủ doanh nghiệp ký số lên hợp đồng điện tử, báo cáo thuế, báo cáo tài chính mọi lúc mọi nơi mà không cần USB Token.
 • Tự động cảnh báo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: Đang/ngừng hoạt động, giải thể… tránh rủi ro pháp lý về chứng từ.
 • Cải tiến các báo cáo dự báo dòng tiền tính đến thời điểm tương lai gần và bổ sung báo cáo dòng tiền.
 • Cải tiến, bổ sung 8 mẫu báo cáo phân tích tài chính, cải tiến giao diện trực quan hơn.
 • Cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế và liên tục tự động cập nhật khi có thay đổi.
 • Sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BT: Khởi tạo, phát hành và quản lý hóa đơn điện tử theo đúng quy định của cơ quan thuế, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng hóa đơn.
 • Bổ sung thêm mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Mã quy cách) chi tiết theo Số khung, Số máy để đáp ứng cho các đơn vị kinh doanh xe
 • Bổ sung báo cáo Chi tiết công nợ phải thu, Chi tiết công nợ phải trả theo tuổi nợ
 • Trên báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái bổ sung thêm cột kỳ đã kê khai của hóa đơn để nhanh chóng kiểm tra, chỉnh sửa số liệu khi bị nhầm kỳ
 • Bổ sung thêm mục trên Kiểm tra sổ sách, báo cáo để chỉ ra các đơn hàng trong kỳ có PS với các TK tập hợp tính giá thành nhưng đơn hàng chưa tích vào tính giá thành
 • Cải tiến khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử: cho phép thêm được logo chìm ở giữa hóa đơn, hiển thị mã QR code trên hóa đơn và xuất khẩu được ra word dạng ảnh
 • Cập nhật tên của chi cục thuế và thông tin vị trí địa lý trên danh mục KH/NCC theo thay đổi địa bàn hành chính của HTKK 4.2.5, 4.2.6 và 4.2.7

 Trên đây là những cập nhật mới về MISA SME.NET 2020 phiên bản R2 (07/01/2020) phát hành chính thức – Các bạn có thể tải MISA 2020 R2 ngay trên bài viết để rút ngắn thời gian xử lý công việc lên đến 80% thời gian so với trước kia. Mọi thắc mắc về Khoá học kế toán Online hãy liên hệ ngay đến Trung tâm Kế toán Việt Hưng! 

 

 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959