Thẻ: xử lý hóa đơn mua vào

Cách xử lý hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động

xu-ly-hoa-don-dau-vao-cua-doanh-nghiep-bo-tron

Cách xử lý hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động. Đối với một doanh nghiệp khi bị cơ quan thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là hóa đơn mua của những công ty bỏ trốn. Vậy cách xử lý hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn thế …

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt động Việc kê khai, nộp các loại tờ khai – báo cáo các loại thuế hàng kỳ. Là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của các kế toán thuế cho mỗi doanh nghiệp. Nếu được qua đào tạo thì công việc này không …