Thẻ: lập bảng kiểm kê

Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ

quy ngoai te

Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán và số chênh lệch. …

0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939