Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ

Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ

Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán và số chênh lệch.

Xem thêm: Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ( Dùng cho VND)

kiểm kê quỹ ngoại tệ

1 Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ

 dùng cho Ngoại tệ, Vàng bạc

  • Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ họ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận. Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ.
  • Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ hoặc kế toán quỹ là các thành viên.
  • Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (….giờ…ngày…tháng….năm…..).
  • Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2, 4.

– Dòng “Kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại ngoại tệ, Vàng bạc,….

– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa giữa số sư theo sổ quỹ với thực tế.

  • Trên bảng kiểm kê quỹ cần xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ
  • Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng.
  • Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám dốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.
Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

– 1 bản lưu ở thủ quỹ

-1 bản lưu ở kế toán quỹ.

2 Mẫu bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ

kiểm kê quỹ ngoại tệ

 

Vừa rồi Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn lập bảng kiểm kê quỹ ngoại tệ

Hoặc để lại comment bên dưới ý kiến của bạn

Chúc các bạn thành công

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0973.241.678
0912.929.959
0982.929.939