Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ( Dùng cho VND)

Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ( dùng cho VND)

 Biên bản kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán và số chênh lệch.

bang kiem ke quy

1 Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ

dùng cho VND

  • Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ họ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.
  • Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quý, cuối năm.

hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ.

  • Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ hoặc kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên.

Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê.

  • Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi .

Và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành lập bảng kiểm kê phải tến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

– Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số sư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

  • Trên bảng kiểm kê quỹ cần xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét của Ban kiểm kê.
  • Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng.
  • Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám dốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.
  • Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

– 1 bản lưu ở thủ quỹ

-1 bản lưu ở phòng kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

 

lap bang kiem ke quy

2 Mẫu phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ

bangkiemkequy

 

Vừa rồi Kế toán Việt Hưng đã hướng dẫn các bạn lập bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

Hoặc để lại comment bên dưới ý kiến của bạn

Chúc các bạn thành công

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939