Thẻ: kiểm kê quỹ

Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ( Dùng cho VND)

Phương pháp lập bảng kiểm kê quỹ ( dùng cho VND)  Biên bản kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959