Thẻ: khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương

Ngoài phương pháp đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo chi phí định mức, còn có một phương pháp cũng khá phổ biến là đánh giá SPDD  theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 1. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá SPDD theo khối lượng sản …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959