Thẻ: Kế toán nội bộ

Kế toán phải thu nội bộ

1. Khái niệm  Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. Cấp trên là Tổng Công ty, công ty phải là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh độc lập, không phải là cơ quan quản lý. …

Kế toán nội bộ cần làm gì

Ngày nay rất nhiều các sinh viên sau khi ra trường đều cho rằng công việc của một kế toán nội bộ. Là việc thu, chi tiền mặt, viết hóa đơn và lấy hóa đơn từ các đơn vị khách hàng của mình. Nhưng trên thực tế một nhân viên kế toán nội bộ không …

Cách phân biệt kế toán thuế và kế toán nội bộ

Trong 1 công ty cần có 2 bộ phận kế toán hạch toán: Kế toán thuế và kế toán nội bộ. Mỗi 1 kế toán có những chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhưng quan trọng như nhau. Công việc của kế toán doanh nghiệp Kế toán thuế được Doanh nghiệp thuê ngoài và …