Thẻ: kế toán chứng khoán

Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh dự phòng giảm giá : Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn trong bài viết này:   Nguyên tắc …

Phương pháp kế toán chứng khoán kinh doanh

Bài viết này Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp kế toán chứng khoán kinh doanh ra sao, các bạn cùng tìm hiểu nhé:     1 Tài khoản sử dụng  – Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh Kết cấu:   Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh mua …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959