Thẻ: dự phong giảm giá

Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Chứng khoán kinh doanh dự phòng giảm giá : Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn trong bài viết này:   Nguyên tắc …

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959