Thẻ: Hóa đơn bán hàng

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai chưa kê khai mới nhất | File Word

Gặp sai sót khi viết sai hóa đơn và đã kê khai là việc thường gặp khi làm kế toán, chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn đó và viết lại hóa đơn khác thay thế. Kế Toán Việt Hưng sẽ hướng dân chi tiết cách viết vào mẫu thu hồi hóa đơn …

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng

1. Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng –  Hoá đơn được phép viết ra sau 5 ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý. Được cơ quan thuế chấp nhận và không có ý kiến phản hồi. –  Hoá đơn được viết theo trình tự tăng dần theo …

Cách viết hóa đơn bán hàng

1. Hoá đơn bán hàng là gi? Hoá đơn bán hàng là căn cứ cho việc người bán đã thực hiện việc chuyển giao hàng hoá sang cho người mua. 2. Khi nào được lập hoá đơn bán hàng –  Ngay khi người bán đã chuyển giao hàng hoá, dịch vụ cho người mua – …