Thẻ: Các khoản trích theo lương

Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương

Tiền lương và các khoản trích theo lương

Tiền lương và các khoản trích theo lương – Quỹ tiền lương của DN là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp  quản lý, quỹ lương có thể có nhiều khoản như lương thời gian, lương sản phẩm, phụ cấp, tiền thưởng sản xuất. Ngoài tiền …

Cách tính lương và hình thức để trả lương

money

Ngoài các hình thức phân công lao động hợp lý để có thể phát huy tối đa năng lực của người lao động. Doanh nghiệp cần có các chế độ về lương, thưởng phù hợp nhằm thúc đẩy cho quá trình lao động đạt được hiệu cao. Chia sẻ với các bạn các cách tính lương …

0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939