Thẻ: Các khoản trích theo lương

Cách tính lương và hình thức để trả lương

Để thúc đẩy cho quá trình lao động đạt được hiệu cao, các doanh nghiệp cần phải có các hình thức phân công lao động hợp lý để có thể phát huy tối đa năng lực của người lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có các chế độ về lương, thưởng phù hợp …

Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương

1. Khái niệm Tiền lương là yếu tố cơ bản quyết định đến thu nhập,  đời sống vật chất, khả năng chi tiêu của người lao động trong doanh nghiệp. Vì vậy khi chi trả tiền lương cho người lao động, doanh nghiệp cần căn cứ vào các yêu cầu về Chế độ quản lý …