Các bước chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng nhanh chóng

Quyết toán công ty xây dựng | Đối với kế toán thuế tổng hợp ngoài việc biết hạch toán, cân đối chi phí, lập báo cáo tài chính thì việc sắp xếp hồ sơ kế toán trong công ty xây dựng là một công việc không thể thiếu. Cùng Kế toán Việt Hưng kiểm tra và hệ thống lại hồ sơ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế của công ty xây dựng nhé.

quyết toán công ty xây dựng
Các bước chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng nhanh chóng

Kế toán Việt Hưng hướng dẫn toàn bộ nội dung cần lưu ý trong khi kiểm tra, hệ thống lại hồ sơ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế của công ty xây dựng gồm:

1. Sắp xếp chuẩn bị toàn bộ báo cáo tài chính kỳ để quyết toán thuế của công ty xây dựng

– In toàn bộ BCTC các năm và lưu trữ khi kiểm tra sẽ có luôn (đặc biệt là bản lần đầu & các lần nộp đi kèm)

=> Bản sau cùng mới là bản chính để lấy số liệu kiểm tra sau cùng

– Trường hợp nào có sai sót sửa đổi “ghi chú” riêng để nhỡ bị cơ quan thuế hỏi cho những năm có thay đổi số liệu BCTC

2. In ấn chuẩn bị các báo cáo thuế năm chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng

KÊ KHAI THUẾ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG

– Trường hợp sai kỳ kê khai thì điều chỉnh chỉ tiêu đó & pho-to sẵn hóa đơn chứng từ để giải trình

– Ghi chú ra giấy & lưu trữ Tờ khai mẫu số 01/KHBS để khi hỏi có giải trình cụ thể và chi tiết luôn

BÁO CÁO THUẾ

– Copy báo cáo thuế 12 các năm gộp lại 1 File Excel: gồm bảng kê đầu ra và đầu vào

– Lọc một bản những hóa đơn > 20.000.000 đẻ sẵn, nếu ghi chú được ngày thanh toán UNC càng tốt

– Phô tô sẵn các ủy nhiệm chi để sẵn đi kèm giải trình theo những hóa đơn > 20.000.000. Không làm trước thì sau này các cán bộ thuế vào cũng yêu cầu làm nên tiên phát chế nhân vẫn tốt hơn

– Thuế vãng lai ngoại tỉnh thì phô tô các giấy rút tiền từ ngân sách nhà nước

– Phô tô sẵn các giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: thuế GTGT, TNDN, Môn bài, Phạt vị phạm hoặc khác….

+ Đối với Báo cáo tài chính và các báo cáo năm:

– Phô tô báo cáo tài chính các năm

– Phô tô quyết toán thuế TNDN các năm

– Phô tô quyết toán thuế TNCN các năm

– Phô tô giấy phép kinh doanh

+ Đối với những năm nộp qua mạng thì:

– In toàn bộ ra thành 02 bản: 01 dùng lưu trữ, 01 bản gửi cán bộ thuế sau này

– Phải in tờ xác nhận đã nộp tờ khai qua mạng thành công của tổng cục thuế

SỔ SÁCH KẾ TOÁN

– Sổ cái in các tài khoản thể hiện trên bảng cân đối tài khoản (tức tuỳ vào mỗi công ty sử dụng những tài khoản nào in bấy nhiêu tài khoản ra)

 • In theo năm vì khi kiểm sẽ kiểm số liệu tổng nguyên năm (Nếu đã in theo tháng thì vẫn phải in theo năm)
 • Tìm phương án giải trình đối với các tài khoản nào có tính rủi ro cao
 • In thêm 01 sổ theo năm để kiểm tra

– Các sổ chi tiết (đối với các tài khoản có chi tiết)

VD:  TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Đây là tài khoản chi tiết có:

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hoá: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực, …
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu bán các thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

ĐỐI CHIẾU NGHĨ VỤ NỘP THUẾ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

– Các khoản thuế TNDN, GTGT, TNCN, Thuế môn bài, Thuế tài nguyên, … lệ phí

– Đối chiếu kiểm tra lại các kỳ kê khai có thuế Vãng Lai ngoại tỉnh: Nếu là cùng tỉnh có phát sinh thuế vãng lai ở các cấp cùng thị xã đã trừ 2% và kho bạc tại địa phương đó đã chuyển về kho bạc Chi Cục Thuế quản lý thì chỉ được cấn trừ công nợ không được kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh, nếu kê khai thì bị truy lại

– Hàng kỳ tháng hoặc Quý/ năm liên hệ chi cục thuế quản lý để xin mẫu Bảng đối chiếu nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước để đối chiếu rà soát kiểm tra

3. Hoá đơn chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng

Hoá đơn bán ra: Bảng kê 01-1/GTGT theo tháng, quý sau đó đến liên 3 bán ra các hóa đơn theo Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng)

 • Kiểm tra các liên có thống nhất chữ ký, đóng dấu đầy đủ 3 liên
 • Kiểm tra lại hóa đơn xóa bỏ mà đã xé liên 2 ra khỏi cuống xem có biên bản thu hồi hóa đơn không thì kẹp riêng tệp hồ sơ: Hóa đơn xóa bỏ có biên bản thu hồi hóa đơn
 • Kiểm tra lại hóa đơn xóa bỏ nhưng chưa xe liên 2 ra khỏi cuống thì có gạch bỏ chưa?. Nếu chưa cần phải gạch chéo cả 3 liên rồi gập lại.
 • Kiểm tra lại hóa đơn hủy: Hủy có nghĩa là hóa đơn ko còn dùng được (nếu có) Hủy trong Trường hợp chuyển địa điệm khác quận… Tức hóa đơn hết giá trị sử dụng thì đã cắt góc hóa đơn đó chưa. Nếu hóa đơn có thông báo hủy mà hiện trạng vẫn nguyên thì sẽ bị phạt do làm sai nguyên tắc.
 • Kiểm tra xem có hóa đơn nào viết ra mà vẫn còn liên 2 chưa đưa cho khách hoặc khách không lấy thì nên xé liên 2 đó bỏ đi
 • Kiểm tra lại hóa đơn xuất bán với nội dung: Khách lẻ không lấy hóa đơn – Đối với hóa đơn này thì cần để lại đủ cả 3 liên trên quyển hóa đơn mà không cần xé ra.

Hoá đơn mua vào: Bảng kê 01-2/GTGT theo tháng, quý sau đó đến các hóa đơn mua vào theo Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng)

 • Hợp đồng mua bán theo từng nhà cung cấp theo thời gian, theo năm, kèm cùng là hóa đơn mua vào phô tô
 • Nên kiểm tra lại tất cả hóa đơn mua vào có các thông tin sau
 • Chữ ký người mua, chữ ký người bán, ký đóng dấu bên cung cấp.
 • Các hóa đơn trên 20 triệu kẹp cùng giâý báo nợ của ngân hàng

– Hóa đơn gốc phải kẹp tờ khai

– Ghi chú nhỏ dưới cùng của hóa đơn có phô-tô cho dễ tìm kiếm 

– Trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau của công trình khi làm phô-tô ở các tháng thì nhớ ghi chú lại ở sau hóa đơn ngày tháng kê khai thuế và hóa đơn gốc nằm ở tờ khai thuế GTGT nào

+) Nếu hàng về trước hóa đơn về sau: Có phiếu Xuất kho hoặc giao hàng của bên Bán để chứng minh

+) Nếu không có bị xuất toán toàn bộ không chấp nhập chi phí hợp lý

Trường hợp có hóa đơn mua xe:

– Mua xe trả góp nên chứng từ thanh toán đều qua ngân hàng: cung cấp chứng từ ngân hàng và hợp đồng, hồ sơ mua xe

– Chứng từ thanh toán lãi vay hàng kỳ và tiền gốc phải trả

– Các chứng từ và hồ sơ vay ngân hàng chuẩn bị sẵn thành 1 bộ hồ sơ để giải trình nếu bị hỏi

4. Toàn bộ Báo cáo tài chính chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng

– In toàn bộ BCTC các năm để sẵn lữu trữ (cả bản lần đầu và các lần nộp đi kèm) khi kiểm trả sẽ có luôn

–> Vì các lần nộp kèm bản sau mới là bản chính để lấy số liệu kiểm tra sau cùng

–> Ghi chú ra giấy những chỗ sai sót có sửa đổi ra sao để ứng đáp cán bộ nếu có bị hỏi đến

5. Toàn bộ hợp đồng thi công công trình

– Tuỳ vào hạng mục từng công trình khác nhau, đa phần đều bao gồm như hợp đồng công trình, nghiệm thu giai đoạn, và nghiệm thu tổng cuối cùng, xác nhận khối lượng…

– Ghi chú tên công trình ngày thi công, kết thúc.. ở mỗi tập hồ sơ cho việc tìm kiếm tra cứu dễ dàng

– Lữu trữ đóng thùng mỗi công trình 1 tập hoặc quyển hoặc thùng ngoài bìa ghi chú rõ ràng -> cho việc giải trình dễ dàng khi bị hỏi

6. Toàn bộ Tài khoản giá thành chi tiết tất cả các năm

– Chi tiết giá thành cho từng công trình thi công

– Lãi lỗ từng công trình thi công

– Bảng tổng hợp hợp đồng thi công excel chi tiết từng công trình thi công, thời gian thi công, kết thúc, xuất hóa đơn ngày tháng năm bao nhiêu

– Kiểm toàn bộ cá tài khoản liên quan đến giá thành 621,622,623 (6231/6232/6233/6234/6237/6238),627 (6271/6272/6273/6274/6277/6278)

– Lọc sổ cái tài khoản 152 đối chiếu với dự toán

–> Lọc Toàn bộ vật tư xuất ra cho công trình từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc để đối chiếu kiểm tra khớp dự toán yêu cầu hay không?

– Mỗi công trình là bảng tổng hợp hoặc in chung. Căn cứ bảng này sẽ đối chiếu với Bảng tổng hợp nguyên vật liệu của dự toán nếu vượt sẽ bị xuất toàn bộ, thiếu không sao Doanh nghiệp lãi sẽ phải nộp thuế

– Lọc luôn vật tư của từng giao đoạn thi công, nhân công, sản xuất chung, máy thi công chi tiết

– Phần vượt sẽ xuất toán toàn bộ giá vốn của phần vượt truy lại thuế TNDN, phạt chậm nộp 20% và tiền chậm nộp 0.05%/ngày

7. Nhân công & hợp đồng lao động chuẩn bị quyết toán công ty xây dựng

– Căn cứ hồ sơ lương, lập hợp đồng tương ứng với bảng lương hàng năm, lưu ý các nội dung về BHXH

 • Lập các mẫu cam kết về thuế TNCN.
 • Lâp mẫu ủy quyền QT thay thuế TNCN.

– Phân bổ theo đúng giá trị dự toán: so sánh sự tương quan phù hợp

– Kết hợp với phòng kỹ thuật đối chiếu cập nhật hợp đồng với dự toán và ngày bắt đầu thi công

–> Tránh tình trạng ngày hợp đồng thi công khác ngày trên bảng lương chấm công. VD hợp đồng ký tháng 8 mà tháng 7 đã chấm công.

– Chữ ký cần đúng chữ ký, làm lương gửi công trường ký tá xác nhận

–>  Tránh 1 người ký chữ ký và nét ký quá giống nhau, giống nhau đến mức nhìn thấy ngay 1 người ký

– Văn phòng cũng phải có bảng lương chấm công đầy đủ có chữ ký đầy đủ

XEM THÊM: Hơn 60 Khoá học kế toán Online đa lĩnh vực ngành 1 Kèm 1

Đối với bài viết này kế toán Việt Hưng chia sẻ để các bạn kế toán đang làm tại công ty xây dựng hiểu quy trình tiết kiệm được thời gian quyết toán. Tham gia ngay Khoá học kế toán xây dựng Online với giáo viên riêng sẽ thấy  thay đổi khả năng nghiệp vụ từ giờ học kinh nghiệm hiệu quả KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC HOÀN PHÍ HỌC.

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận