Quy đinh về quản lí, sử dụng và khấu hao tài sản cố định hỗn hợp

Tài sản cố định hỗ hợp luôn chiếm một phần giá trị lớn trong tài sản của doanh nghiệp.

Việc phân loại, theo dõi và trích khấu hao TSCĐ luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết đặc biệt là phần tài sản cố định hỗn hợp.

Sau đây Kế toán Việt Hưng sẽ  hướng dẫn các bạn cách phân loại và khấu hao tài sản cố định hỗn hợp.

 

tscd

1 Khái niệm tài sản cố đinh hỗn hợp

Tài sản cố định hỗn hợp là tài sản được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau bao gồm:

 • Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
 • Vừa dùng để bán, vừa để cho thuê.

 

2 Căn cứ pháp lý tài sản cố định hỗ hợp

Điều 2 Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định về tài sản cố định hỗn hợp như sau:

Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:

 • Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định:
 • Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán

 • Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định
 • Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp”

 

tài sản cố định hỗn hợp

3 Cách xác định và hạch toán tài sản cố định hỗn hợp

Theo quy định tại mục 1 ở trên thì tài sản cố định hỗn hợp được quản lý, sử dụng và trích khấu hao như sau:

Cách phân loại tài sản cố định theo từng mục đích sử dụng nhu sau
 • Giá trị tài sản dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính):

→Ghi nhận là tài sản cố định

→Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định

 • Giá trị tài sản dùng để bán:

→Không được hạch toán là tài sản cố định

→Theo dõi như một tài sản để bán

 • Không tách riêng được phần phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phần để bán,phần để cho thuê

→Không được hạch toán là tài sản cố định

→Không được trích khấu hao

Cách xác định giá trị từng loại theo mục đích sử dụng: có 2 cách
 • Cách 1: Tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị

quyết toán công trình

 • Cách 2: Diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng

4 Ví dụ

Công ty TNHH A xây dựng xong trụ sở nhà văn phòng có giá trị quyết toán công trình là 10.500.000.0000 đồng.

 • Trong đó phần giá trị được xác định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là 8.000.000.000 đồng
 • Phần giá trị phục vụ cho thuê là 1.000.000.000 đồng và  phần để bán là 1.500.000.000 đồng.

Như vậy:

 • Phần giá trị được xác định là tài sản cố định là :

8.000.000.000 + 1.000.000.000 = 9.000.000.000 đồng

–    Phần giá trị không được xác định là tài sản cố định và không được trích khấu hao tài sản cố định là: 1.500.000.000 đồng

tài sản cố định hỗn hợp

Tìm hiểu thêm: Các khoá học để hiểu rõ về tài sản cố đinh hỗ hợp

Các khoá học kế toán

Học kế toán ở đâu tốt nhât

Youtube Kế Toán Việt Hưng

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939