Quy định mới về mức lương cơ sở năm 2018

Quy định mới về mức lương cơ sở năm 2018

Quốc hội vừa ban hành nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Với nội dung đáng quan tâm là mức lương cơ sở sẽ bắt đầu tăng vào ngày 01/7/2018

Xem thêm:

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2018

Mức tiền lương tháng tối đa để đóng BHXH bắt buộc

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về quy định mới về mức lương cơ sở năm 2018

Quy định mới về mức lương cơ sở năm 2018

1. Văn bản quy định mới về mức lương cơ sở năm 2018

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 về giao chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018 quy định:

“7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.3 triệu đồng/ tháng lên 1.39 triệu đồng tháng. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở; thời điểm thực hiện từ 01 tháng 7 năm 2018”

2. Mức lương cơ sở năm 2018

Từ 1/7/2018 sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Đồng thời, điều chỉnh lương hưu; trợ cấp hàng tháng. Và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Như vậy: mức lương cơ sở năm 2018 là 1,39 triệu đồng tháng. Tuy nhiên, hiện tại Quốc hội chỉ mới thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và chưa có văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Tại kỳ họp cuối năm 2017, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, đồng ý điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm). Và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2018.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho