Những cuốn sách kế toán từ cơ bản đến nâng cao đỉnh cao

10 sách kế toán đỉnh cao – Hiện nay, các bạn sinh viên mới ra trường, cũng như các bạn đang làm kế toán từng phần hành tại doanh nghiệp, nhưng chưa nắm bản chất của kế toán cũng như quy trình của 1 người làm kế toán thực thụ. Tài liệu kế toán thì nhiều khiến các bạn cảm thấy choáng ngợp. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Những cuốn sách kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Giúp các bạn có thể nắm chắc được nghiệp vụ kế toán sau khi tham khảo các nguồn tài liệu này.

sách kế toán
Những cuốn sách kế toán từ cơ bản đến nâng cao đỉnh cao

1. Sách “Giáo trình Nguyên lý kế toán” – NXB Kinh tế TP. HCM

sách kế toán
Giáo trình Nguyên Lý Kế Toán

Nội dung cơ bản của môn Nguyên lý Kế toán bao gồm việc trình bày và giải thích đối tượng của kế toán, các phương pháp và các nguyên tắc kế toán; Báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp; Tổ chức công tác kế toán và tự kiểm tra kế toán.

Cuốn sách Nguyên Lý Kế Toán được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh các nội dung lý thuyết, trong cuốn sách còn có hệ thống bài tập để người trình học củng cố lại kiến thức đã học ở phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành. Cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho sinh viên khối kinh tế các trường Đại học, Cao Đẳng.

2. Bộ sách “Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp” – NXB Tài chính

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị, Nhà xuất bản Tài chính phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán- Bộ Tài chính đã xuất bản và phát hành bộ sách “Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp” gồm 02 tập.

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp độc lập và báo cáo tài chính hợp nhất, có ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo sơ đồ hạch toán của từng tài khoản kế toán.

ke toan viet hung
Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (phần 1 + phần 2)

Quyển 1 – Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp – Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Quyển 2 – Chế Độ Kế Toán Doanh nghiệp: Báo Cáo Tài Chính Chứng Từ Và Sổ Kế Toán

Cuốn sách gồm danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; nguyên tắc kế toán, kết cấu nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán (loại tài khoản tài sản, loại tài khoản nợ phải trả, loại tài khoản vốn chủ sở hữu, loại tài khoản doanh thu, loại tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh, loại tài khoản thu nhập khác, loại tài khoản chi phí khá, tài khoản xác định kết quả kinh doanh).

3. Bộ sách “Kế Toán Tài Chính” – Tác giả Trần Xuân Nam (NXB Tài chính)

Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn. Phần lớn các công ty hoạt động tại Việt Nam hiện nay áp dụng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Việt Nam đã và đang trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Trình bày sâu vào công tác kế công ty cổ phần với những nghiệp vụ phát sinh đặc biệt đặc thù trong mô hình công ty phổ biến này. Ngoài ra, cuối cuốn sách còn có bổ sung thêm phần thuật ngữ kế toán Việt – Anh giúp bạn đọc tiện theo dõi hơn.

sách kế toán
Bộ sách Kế Toán Tài Chính

Quyển 1 – Kế toán tài chính (gồm các vấn đề cơ bản/hệ thống kế toán/kế toán VN & kế toán quốc tế/các tài khoản không phải tiền & nợ phải trả/ Công ty cổ phần & các sự kiện…)

Quyển 2 – Kế toán tài chính (gồm BC kết quả tài chính/ tập đoàn & các BC tài chính hợp nhất/ phân tích BCTC/ KT chi phí & giá thành/ so sánh VAS với IFRS… kèm phụ lục HD)

Mục tiêu giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành TT số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS).

4. Sách “Giáo Trình Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp” – NXB Phương Đông

Đây là 1 môn học chủ đạo trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán Công. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toán Hành chính Sự nghiệp các Thầy Cô trường ĐH Kinh tế TP.HCM Khoa Kế toán – Kiểm toán biên soạn cuốn sách trong Bộ môn Kế Toán Công – gồm nhiều nội dung như hiểu về tổ chức kế toán đơn vị HCSN, tiền & vật tư, TSCĐ & xây dựng cơ bản, các khoản đầu tư tài chính – thanh toán, các nguồn kinh phí, nguồn vốn & các quỹ, các khoản thu – chi, báo cáo tài chính đơn vị HCSN,…

bctc
Giáo trình Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Cuốn sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.

5. Sách “Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ” –  Tác giả TS. Trần Phước (NXB Tài chính)

Hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ liên quan các sản phẩm bao hàm bản chất vô hình, có sự tương tác cao giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, và từ đó công tác kế toán có các đặc trưng riêng trong quá trình xác định chi phí, doanh thu và lợi nhuận của các yếu tố cấu thành sản phẩm, xác định suất sinh lợi của các bộ phận trong một đơn vị thương mại – dịch vụ, để từ đó hoạch định các chiến lược kinh doanh và đầu tư thích hợp.

sách kế toán
Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ

Cuốn sách gồm nội dung như mô hình DN thương mại – dịch vụ, tiền & các khoản tương đương tiền, mua hàng hoá trong nước, xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh dịch vụ, DN xâ dựng, TSCĐ, KT chi phí kinh doanh – thuế TNDN & xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính,…  Mục đích nhằm cung cấp các lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kế toán thương mại dịch vụ. Giúp người học hệ thống kiến thức và vận dụng các kiến thức vào các tình huống thực tiễn giúp người học có thể linh động hơn khi làm kế toán cho các doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

6. Bộ 2 cuốn sách “Kế toán quản trị” NXB Tài chính & NXB Kinh tế TP.HCM

Để tăng cường hiệu quả hoạt động và phát triển hoạt động kinh doanh thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực của nhiều công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán quản trị được xem là một công cụ quản lý quan trọng vì tính hữu dụng rất cao đối với công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Kinh nghiệm quản lý kết hợp với thông tin thích hợp do kế toán quản trị cung cấp sẽ là nền tảng quan trọng cho các quyết định kinh doanh thành công của doanh nghiệp.

Mục đích nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó.

kế toán việt hưng
Bộ Kế Toán Quản Trị

Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động quản trị doanh nghiệp. 

Quyển 1 – Kế toán Quản trị Áp dụng cho Doanh nghiệp Việt Nam (như KT chi phí, dự toán ngân sách, KT trách nhiệm, Thông tin tích hợp cho việc ra quyết định, KT quản trị chiến lược – môi trường…)

⇒ Giúp các bạn sinh viên các trường đại học có tài liệu học tập, tham khảo về kế toán quản trị cũng như giúp cho các nhà quản trị, các nhà thực hành kế toán doanh nghiệp, những ai làm công tác kế toán DN có tài liệu để tìm hiểu và ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động thực tế

Quyển 2 – Kế toán Quản trị (như các yếu tố sản xuất kinh doanh, chi phí và giá thành sản phẩm, doanh thu và kết quả kinh doanh, các khoản nợ, hoạt động đầu tư tài chính, các hoạt động khác của doanh nghiệp, chính thức hóa các mục tiêu của đơn vị thành các chỉ tiêu kinh tế, lập dự toán chung và các dự toán chi tiết, thu thập, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu, soạn thảo báo cáo kế toán quản trị, thông tin của kế toán quản trị không chỉ là thông tin quá khứ…)

⇒ Giúp cung cấp cho bạn đọc công cụ quản lý phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế, dùng làm tài liệu nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn quản lý của các nhà quản trị trong các doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của kế toán quản trị là lĩnh vực chi phí. Vì vậy, một số tác giả cho rằng kế toán quản trị là kế toán chi phí.

7. Sách “Phân tích báo cáo tài chính hướng dẫn thực hành” – NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Top cuốn sách bán chạy nhất hiện nay tính đến tận thời điểm 2020 này luôn hết hàng ở nhiều kệ sách với 4 lần tái bản. Gồm nhều nội dung như đọc hiểu báo cáo tài chính, các BCTC cơ bản, tìm hiểu kỹ hơn về lợi nhuận và dự báo và phân tích chứng khoán – quyển cẩm nang thực tế…

bctc
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính hướng dẫn thực hành

Biên soạn bởi 2 chuyên gia đầu tư lão luyện Martin Fridson và GS. Fernando Alvarer của Trường Cao học Đại học Columbia, nguồn tài liệu đáng tin cậy này phác thảo ra khuôn khổ phân tích cần thiết để xem xét cẩn thận các báo cáo tài chính, dù bạn đánh giá cổ phiếu của một công ty hay xác định giá trị để thực hiện thâu tóm hoặc sáp nhận. Được bổ sung chỉnh sửa một cách toàn diện để đề cập đến những khái niệm và thách thức mới trong lĩnh vực này, giúp bạn nhìn rõ hơn bức tranh đôi khi sai lệch về hiệu quả hoạt động công ty và cách thức xử lý những thách thức mà là một phần của doanh nghiệp trong thực tiễn.

8. Bộ sách “Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett” và “Đạo của Warren Buffett’ – NXB Hồng Đức

Như Warren Buffett đã nói:

“Bạn nên đầu tư vào công ty nào mà ngay cả một thằng ngu cũng có thể điều hành, vì thế nào rồi cũng có ngày một thằng ngu lên nắm quyền điều hành.”

sách kế toán
Bộ sách của Warren Buffett

Quyển 1 – Đạo của Warren Buffett 

Đem đến mang đến cho bạn những lời thuyết giảng thông minh nhất, hài hước nhất, đáng nhớ nhất với mục đích tiết lộ triết lý sống và chiến lược đầu tư đã giúp Warren Buffett và các cổ đông tại Berkshire Hathaway trở nên cực kỳ giàu có – minh họa cụ thể các mô hình cho các nhà đầu tư lớn hay nhỏ làm theo. Các lời trích dẫn này được chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đối thoại cá nhân, báo cáo công ty, bài giới thiệu nhân vật, và phỏng vấn trực tiếp. Cùng nhiều tác tác giả đưa ra giải thích ngắn gọn cho mỗi lời trích dẫn và sử dụng ví dụ từ các giao dịch của chính Buffett nếu được để minh họa thực tiễn.

Quyển 2 – Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

No 1 trong số những quyển sách nhận được mức cho điểm 4/5 sao trên trang giao dịch trực tuyến thông dụng AMZ tính đến thời điểm quyển sách này được dịch xong. Đây là một quyển sách tốt ở mức độ nhập môn dành cho các nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu về báo cáo tài chính. Trong quá trình khám phá các lợi ích của việc sở hữu một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh dài hạn, Warren đã phát triển một bộ công cụ phân tích độc đáo giúp xác định các dạng doanh nghiệp đặc biệt. 

9. Sách “Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Và Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất” – NXB Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là hoạt động phổ biến của hầu hết các quốc gia. Sách biên soạn dựa trên các chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất nói riêng và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam nói chung, kết hợp với các thông tư hướng dẫn cung cấp những vấn đề cơ bản & mở rộng về hợp nhất kinh doanh – báo cáo tài chính hợp nhất. Nội dung cuốn sách gồm khái niệm và quy trình cơ bản, hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua, Giao dịch nội bộ, Lợi ích của cổ đông thiểu số, Phương pháp vốn chủ sở hữu, mở rộng về hợp nhất kinh doanh, Thay đổi cấu trúc tập đoàn, chuyển đổi và hợp nhất báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ,Báo cáo bộ phận của tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, đa khu vực – khác biệt cơ bản giữa VAS và IFRS

báo cáo tài chính hợp nhất
Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Và Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất

Cuốn sách nhằm mục đích cung cấp tài liệu hữu ích để giúp người đọc hiểu và áp dụng đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất. Ngoài ra, quyển sách này còn cung cấp một số thông tin về sự khác biệt cơ bản giữa các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế mới nhất về hợp nhất kinh doanh và báo cáo tài chính hợp nhất.

10. Một số cuốn sách về làm kế toán thuế 

thuế
Các cuốn sách kế toán thuế

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề Những cuốn sách kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939