Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200

Đối với các doanh nghiệp, chi phí là một mối quan ngại mà các kế toán cần phải đặc biệt chú ý để lợi nhuận không bị ảnh hưởng. Theo Điều 82 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200 cụ thể như sau

Tham khảo:

Chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

Chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Hạch toán chi phí quản lý kinh doanh tài khoản 642 theo Thông tư 133

Hạch toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Tài khoản 418

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200
Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí theo TT 200

1. Khái niệm

Chi phí là những khoảng làm suy giảm lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp trong lúc giao dịch. Hoặc được suy đoán trước sẽ có khả năng phát sinh cao trong quá trình làm việc tương lai của các doanh nghiệp. Và đặc biệt không phân biệt là đã chi tiền trước hay sau.

Việc suy đoán các khoản chi phí trước khi kỳ hạn thanh toán hoặc các chi phí sẽ có thể phát sinh thêm giúp doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc bảo toàn vốn của mình.

2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

Mỗi doanh nghiệp chỉ được sử dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên hoặc kiểm tra định kỳ. Bất cứ một doanh nghiệp nào khi đã chọn kê khai thường xuyên. Thì mỗi cuối kỳ bắt buộc phải kiểm hàng tồn kho và đối chiếu với các bộ phận khác. Còn doanh nghiệp chọn kiểm tra hàng tồn kho định kỳ. Thì phải áp dụng nhất quán trong một năm tài chính

3. Theo dõi chính xác các khoản chi phí

Kế toán bắt buộc phải theo dõi chính xác các khoản chi phí. Vì nó đóng phần lớn trong việc ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Ví dụ như tiền lương, tiền khấu hao các tài sản cố định hoặc các nguyên vật liệu đều phải ghi vào mục chi phí rõ ràng với số lượng và tổng tiền.

4. Các khoản chi phí chỉ được xác nhận khi có đầy đủ ba điều kiện sau:

Có giấy tờ hoá đơn chứng từ hợp pháp, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trên 20 triệu phải chuyển khoản ngân hàng. Luật Thuế khác biệt với Luật kế toán doanh nghiệp. Các khoản chi phí dù hợp lý hay không hợp lý. Dù được trừ hay không được trừ theo luật Thuế. Nhưng phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp đều phải được phản ánh lên sổ sách kế toán. Sau khi khai lên tờ khai quyết toán thuế cuối năm, chúng ta điền vào chỉ tiêu [B4]-Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Số tiền không đc trừ theo quy định của thuế. Không chỉnh sửa sổ sách kế toán.

Các tài khoản phản ánh chi phí không có số dư. Sẽ được kế toán chuyển qua các khoản chi phí phát sinh trong kỳ. Để có thể xác định lợi nhuận của doanh nghiệp một cách chính xác nhất.

Hy vọng các chia sẻ ở trên về nguyên tắc hạch toán các khoản chi phí theo thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định. Sẽ giúp các bạn kế toán có thể xác định được chi phí rõ ràng hơn cho doanh nghiệp. Và từ đó xác định lợi nhuận chính xác nhất. Để biết thêm thông tin và nếu có thắc mắc xin hãy liên hệ tại đường link https://lamketoan.vn/