Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo Thông tư 133

Hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632

Nguyên tắc hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo Thông tư 133 như thế nào chính xác nhất?

Như bạn biết đấy, giá vốn là một tài khoản cực kì quan trọng. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, xây dựng. Vậy làm thế nào để có thể hạch toán chính xác tài khoản này. Hôm nay, Kế toán Việt Hưng xin giới thiệu với bạn về nguyên tắc hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo Thông tư 133.

Tham khảo:

Cách hạch toán thành phẩm tài khoản 155 theo thông tư 133

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng

Kế toán giá vốn bán hàng như thế nào?
Kế toán giá vốn bán hàng như thế nào?

1. Nguyên tắc hạch toán Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 theo Thông tư 133

Tài khoản giá vốn hàng bán 632. Phản ánh giá vốn của những dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp, BĐSĐT; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đơn vị xây lắp) bán trong kỳ. Cũng như các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh BDSĐT bao gồm: Chi phí khấu hao. Chi phí cho thuê BĐSĐT theo phương thức cho thuê hoạt động. Chi phí sửa chữa. Chi phí nhượng bán, thanh lý BĐSĐT…

Bên cạnh đó, các khoản dự phòng giảm giá HTK. Cũng được tính vào giá vốn hàng bán dựa tên số lượng hàng tồn kho. Và giá trị chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc HTK. Trường hợp xác định giảm giá khối lượng HTK. Kế toán viên cần thực hiện trích lập dự phòng.

Giá trị HTK mất mát, hao hụt, kế toán phải tính ngay vào giá vốn hàng bán (đã loại trừ  các khoản bồi thường, nếu có).

Các khoản thuế bao gồm TNK, TTTĐB, Thuế bảo bệ môi trường, đã tính vào giá trị hàng mua. Khi xuất bán mà các khoản thuế này được hoàn trả. Thì cần ghi giảm giá vốn hàng bán.

Với những khoản chi không phải là chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN. Nhưng phương pháp hạch toán đúng theo CĐKT và có hóa đơn chứng từ đầy đủ. Thì kế toán không được ghi giảm chi phí kế toán. Mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN. Để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

2. Phương pháp tính giá vốn hàng bán

Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho để bán  đối với doanh nghiệp sản xuất: Gá vốn thành phẩm xuất kho bán hoặc thành phẩm không nhập kho mà đưa đi bán ngay chính là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành.

Phương pháp tính giá vốn hàng hàng xuất kho để bán đối với doanh nghiệp thương mại: Giá vốn HXK bao gồm giá mua thực tế và chi phí mua của số hàng đã xuất kho.

Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho để bán

Phương pháp tính giá vốn hàng đã bán: Sau khi xác định giá vốn hàng xuất kho và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp của số hàng đã bán, kế toán tính  giá vốn hàng đã bán bằng công thức sau

Phương pháp tính giá vốn hàng đã bán

3. Liên hệ kế toán Việt Hưng để được tư vấn Hạch toán Tài khoản 632 theo Thông tư 133

Trên đây là một số thông tin cần thiết về nguyên tắc và phương pháp tính giá vốn hàng bán. Tất nhiên vẫn còn nhiều vấn đề khác liên quan đến tài khoản này. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu hơn về giá vốn hàng bán, cách hạch toán thì có thể liên hệ kế toán Việt Hưng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc nhanh chóng và chính xác nhất. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tại trang web https://lamketoan.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết về các tài khoản kế toán nhé!

Hi vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn thực hiện hạch toán tốt hơn tài khoản giá vốn hàng bán.

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939