Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT chính là công cụ kiểm soát thông tin khi thực hiện việc mua bán, trả tiền hàng hóa của các doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn GTGT chính là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp luật đối với cơ quan thuế. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với bạn về các Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất.

1. Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất từ mức phạt cảnh cáo đến mức xử phạt tiền mặt 4000.000đ

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất
Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT mới nhất

1.1. Đối với mức phạt cảnh cáo

Áp dụng đối với hành vi vi phạm nộp thông báo, báo cáo gửi đến cơ quan thuế. Trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 1 cho đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết hạn theo quy định.

1.2. Mức phạt từ 2.00.000 đồng đến 1.000.000 đồng

Áp dụng đối với trường hợp không lập đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn. Hoặc lập sai, không đầy đủ các nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn)

Đối với những cá nhân, tổ chức phát hiện sự sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định cho cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan nhà nước ban hành. Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì sẽ không bị phạt tiền.

1.3. Mức phạt 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

– Áp dụng đối với cả bên đặt in và bên nhận in hóa đơn đối với hành vi đặt in hóa đơn. Mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng. Nhưng không có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng theo đơn vị quy định.

– Đối với trường hợp đặt in hóa đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản. Nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung. Hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in đã ký quyết định tự in hóa đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại thông tư của Bộ Tài Chính về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sẽ được xử lý theo hai trường hợp:

+ Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn ký quyết định bổ sung nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.

+ Phạt tiền ở mức tối thiểu khung hình phạt là 500.000 đồng. Với các trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hóa đơn

2. Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT  mới nhất từ 2.000.000 đến 8.000.000

2.1. Mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

– Do nộp đơn thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định

– Không hủy hóa đơn đã hết hạn sử dụng

– Không hủy hóa đơn đúng quy định các hóa đơn đã phát hành

– Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ phạt tiền ở mức tối thiểu là 2.000.000 đồng

– Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định

2.2. Mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000

– Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế

– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua

– Lập sai loại hóa đơn đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế

– Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế

Có thể bạn quan tâm:

Danh sách khóa học kế toán

Biên bản thu hồi hóa đơn được sử dụng khi nào

0 0 Bình chọn
Bình chọn
0988.680.223
0986.191.228
0912.929.959
0982.929.939