Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất hiện nay

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bạn đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?. Tuy nhiên bạn lại không nắm rõ được mức đóng loại bảo hiểm xã hội này như thế nào?. Đừng quá lo lắng, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn nhưng thông tin cụ thể và mới nhất về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất hiện nay.

Tham khảo:

Chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng mới nhất năm 2017

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất hiện nay
Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mới nhất hiện nay

1. Phương thức đóng của BHXH tự nguyện mới nhất

* Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được phép chọn một trong những phương thức đóng dưới đây để có thể đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Đóng hằng tháng

– Đóng 03 tháng/ lần

– Đóng 06 tháng/ lần

– Đóng 12 tháng/ lần

– Đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm/ lần

– Đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện về tuổi tác để hưởng lương hưu theo quy định. Nhưng còn thiếu không được quá 10 năm (120 tháng). Thì sẽ được đóng cho đủ đến 20 năm để có thể hưởng lương hưu theo quy định.

 * Người tham gia BHXH có đủ điều kiện về đủ tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm. Thì: Nếu người đó có nguyện vọng tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong những phương thức nêu trên cho đến khi thời gian đóng BHXH mà còn thiếu không quá 10 năm. Thì sẽ được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu để có thể hưởng lương hưu theo đúng quy định.

2. Mức đóng của BHXH tự nguyện mới nhất

2.1. Mức thu nhập tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức thu nhập tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chọn lựa thấp nhất bằng với mức chuẩn hộ nghèo của các khu vực nông thôn, cao nhất sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở.

2.2. Mức đóng hàng tháng

Mức đóng 3 tháng hoặc mức đóng 6 tháng hoặc 12 tháng/lần. Được xác định bằng mức đóng hằng tháng theo dúng quy định nhân với 3 áp dụng với phương thức đóng 3 tháng/lần. Nhân với 6 áp dụng với phương thức đóng 6 tháng/ lần. Nhân với 12 áp dụng với phương thức đóng 12 tháng/lần.

 * Mức đóng 1 lần cho nhiều năm về sau theo đúng quy định. Được tính bằng tổng mức đóng của những tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân một tháng. Do bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng của năm trước liền kề với năm đóng.

  * Mức đóng 1 lần cho những năm còn thiếu theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định này. Sẽ được tính bằng tổng mức đóng của những tháng còn thiếu. Áp dụng  đối với lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân một tháng do bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố áp dụng của năm trước liền kề với năm đóng.

2.3. Mức đóng theo quý, năm

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng/lần hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm về sau  Mà trong khoảng thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Thì sẽ không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

* Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng/lần hoặc đóng 1 lần cho nhiều năm về sau theo quy định. Mà trong khoảng thời gian đó thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây thì sẽ được hoàn trả một phần số tiền mà đã đóng trước đó:

– Dừng tham gia BHXH tự nguyện và chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc;

– Hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP;

– Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay
Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay

Nếu bạn còn thắc mắc về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hãy liên hệ ngay tới kế toán Việt Hưng với địa chỉ web https://lamketoan.vn/ để được hỗ trợ nhé

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959