Mua nguyên vật liệu

Mua nguyên vật liệu

1. Nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là những nguồn nguyên liệu mua về dùng cho bộ phận sản xuất trực tiếp ra sản phẩm: Gồm mua nguyên vật liệu chính và mua nguyên vật liệu phụ.

Tham khảo: Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Mua nguyên vật liệu

– TH 1: Mua nguyên vật liệu về nhập kho, sau đó mới xuất dùng cho sản xuất.

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu mua vào

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,112,331: Tổng giá thanh toán Công ty phải trả cho nhà cung cấp

– TH 2: Mua nguyên vật liệu không qua kho, mà xuất dùng trực tiếp cho sản xuất. Khi đó ta sẽ hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất.

Nợ TK 621 (TT 200/TT – BTC), 154 (QĐ 48/ QĐ – BTC): Chi phí nguyên vật liệu sản xuất.

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán Công ty phải trả cho nhà cung cấp

2. Hạch toán mua nguyên vật liệu

Căn cứ vào HĐ GTGT của người bán, kế toán sẽ nhập liệu vào sổ sách kê toán.

– Cần phải viết đúng, đầy đủ thông tin của người bán để sau này tiện theo dõi công nợ với nhà cung cấp

– Sau đó khai báo vật tư: cần viết đầy đủ các thông tin về ngày tháng, tên vật liệu, đơn vị, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuê suất TGTG

 Lưu ý:

– Tất cả các hóa đơn mua vào đều phải đưa qua công nợ (chưa thanh toán), kể cả việc mua hàng thanh toán ngay ta vẫn hạch toán là chưa thanh toán rồi sau đó lập chứng từ thanh toán sau. Điều này rất quan trọng cho việc quản lý công nợ và thống nhất quy trình hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. 

 3. Hạch toán trên phần mềm kế toán

 – Hạch toán trên phần mềm kế toán MISA

 – Hạch toán trên phần mềm kế toán EXCEL

 – Hạch toán trên phần mềm kế toán FAST 

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959
0982.929.939